Klub netradičních sportů

V roce 1992 se zde parta mladých přela o to, komu jede rychleji klasický moped Stadion. Pár dní na to se uskutečnil první závod mopedů a nepřímo tak začala nová historie zábavy v naší vesnici. Tehdy mezi sebou závodili dva borci a nikoho tehdy nenapadlo, že se zapálí jiskra pro další a další akce, o kterých se nám ani nesnilo.

Tehdy zde bylo několik silných ročníků a všichni se rádi bavili. Za veškerou kulturou se však muselo dojíždět a tak sílily hlasy uspořádat nějaké akce svépomocí. Jelikož zde byla spousta lidí, kteří jezdili závodit do nedalekých Ledců v přejezdu lávky nad vodní hladinou, zrodil se nápad uspořádat obdobnou taškařici i u nás. A jak to bývá, slovo dalo slovo a nápad se přestal snít a začal se realizovat. V roce 1993, přesněji 17. července se v místním areálu uskutečnilo první klání.

Dopoledne začal závod mopedů. Jezdilo se do vrchu, jela se jízda zručnosti a posléze malý okruh. Odpoledne začala pravá "Hrošecká lávka". Závodilo se v přejezdu lávky nad bazénem a to jak na kole (jednotlivě), tak ve dvojicích na trakaři s výměnou uprostřed lávky. První akce se vydařila, přišlo hodně lidí, vyšlo počasí a večerní zábava předčila naše očekávání. Tehdy se akce pořádala ještě pod hlavičkou SDH Hroška.

Na základě tohoto úspěchu jsme se rozhodli založit tradici, ale něco nám k tomu chybělo. Bylo nás hodně mladých nejen z Hrošky ale i z okolních obcí i měst, a tak se zrodil nápad založit nějaký klub. Už nevíme přesně, kdo ten název vymyslel, ale myslíme, že KNS - Klub netradičních sportů sedí. Jsou sportem jízda přes lávku či plavba na netradičních plavidlech? Pokud ano, pak netradičním. KNS byl založen přesně 3. února 1994 a to uznáním stanov na Ministerstvu vnitra a tehdy nás byl neuvěřitelný počet 46 členů. Na svět přišlo logo, klubové barvy a vnitřní řád.

A co se změnilo od počáteční euforie do dnešních dnů? Je toho mnoho. Rozšířili jsme své dosavadní aktivity, pustili se do mnoha neznámých věcí a hlavně se nám vytříbila členská základna na současných 29 členů. Největšími změnami prošla hlavně naše "Lávka". Původně to byla celodenní akce spolu se závody mopedů. Postupem času se však už vše nedalo dobře organizačně zvládnout a tak se akce od sebe oddělily. Troufáme si říci, že ku prospěchu věci. Změnily se disciplíny, termíny. Vzhledem k neutěšenému stavu bazénu a určitému nasycení diváků obdobnými akcemi v okolí byla nakonec tato tradice v roce 2007 ukončena. Po dlouhém váhání jsme se pustili i do pořádání koncertů - např. Tři sestry, Argema, Tublatanka a další. Od některých akcí jsme naopak upustili. Především kvůli nezájmu veřejnosti tak již nepořádáme koncerty dechové hudby či dětské dny.

Klub také vyvíjí i jiné aktivity. Má své družstvo kuželkářů, dvě družstva nohejbalistů a oddíl malé kopané. Samozřejmě je mezi námi i parta mopedistů, kteří se účastní závodů v okolí. S pomocí sponzorů se nám po úvodním pořízení lávky, stánků na občerstvení a vojenského stanu podařilo také zastřešit orchestřiště, vybudovali jsme nový taneční parket, zrekonstruovali část budovy koupaliště a podíleli se na nezbytných opravách a údržbě tohoto areálu. Myslíme si, že jsme po mnoha letech do tohoto areálu vnesli nový duch a do značné míry přispěli i ke zviditelnění obce jako takové. Doufáme, že nám elán vydrží a v tomto areálu se dočkáte dalších zajímavých akcí.

Podrobnější historii klubu včetně zachycení proměn areálu naleznete zde.

Členové klubu

V současné době má klub 30 členů, z nichž se volí pětičlenný výbor - jakýsi rozhodovací orgán (tučně). Jsou to:

Hrošáci:

Háček, Tudy, Vaňous, Čenda, Muf, Jitrnice, Kokeš, Kily, Kuba, Krokodýl, Milda, Hospodář, Bůček, Pinka, Kocour, Pošťák, Marťas, Háček jr.

Polňáci:

Šurki, Luboš, Bořek, Školda, Dříví, Sláva, Mexa, Robert, 4 kousky, Čuna, Karlík, Bročková.